X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Kwaliteitsimpuls Agro & Food geeft pluimveebedrijf de ruimte

Een moderne pluimveehouder wil inspelen op de de vraag naar diervriendelijker kip. Dit houdt onder ander in dat het leefoppervlakte vergroot moet worden. Aan de noordzijde zal daarom een nieuwe stal gebouwd gaan worden. De depositie op omliggende gevoelige objecten en/of Natura2000 gebieden blijft gelijk of daalt. De gemeente Hardenberg wil hieraan in principe medewerking verlenen mits het gehele erf landschappelijk goed ingepast wordt. De kwaliteitsimpuls groene omgeving is tevens van toepassing. In samenspraak met het Plaatselijk Belang Collendoorn is hier een invulling voor gevonden. Zo wordt er een rustpunt aangelegd nabij de zichtstal en zal middels extra groen en kleinschalige landschap versterkt worden.