Principeverzoek

Het principeverzoek is de start van een daadwerkelijk project. Het college van burgemeester en wethouders geeft hiermee formeel aan of het meewerkt of niet. Omdat aan een principeverzoek gemeentelijke legeskosten zijn verbonden is het belangrijk meteen beslagen ten ijs te komen. Naast het schriftelijke verzoek maak ik daarom ook al een situatieschets met sfeerbeelden. Bij bijzondere projecten stellen we een praatplan op. Indien de gemeente (gedeeltelijk) wil meewerken aan het wijzigen van het bestemmingsplan gaan we daadwerkelijk het vervolgtraject uitzetten