X
Contact!

Voor vragen bel
06 - 24 88 38 28 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Nu ook Zonneboer

maart 23, 2020

Naast de Erfontwikkelaar ben ik ook actief in ons agrarische bedrijf met vleesvarkens en speenbiggen. Deze schuren staan ook op ons eigen erf. Ik vind het belangrijk dat we bewust omgaan met de leefomgeving. Zonnepanelen op daken hebben daarbij voor mij de voorkeur. 

Na het saneren van de asbestdaken is de elektrische installatie geheel vervangen door een zuiniger systeem. Dit is duurzamer maar voorkomt ook stalbranden door de nieuwe installatie zo min mogelijk in de vertrekken van de dieren te installeren. Met de installatie van 1400 zonnepanelen wekken we stroom op voor ca. 140 huishoudens. Hiermee is ons bedrijf van meerwaarde in de omgeving. 

Heeft u oude schuren om te slopen? Ontvang hiervoor een goede vergoeding!

maart 10, 2020

Bent u eigenaar van oude stallen en of schuren in het buitengebied? Indien u hiervoor een goede vergoeding wil hebben neem dan contact op. Het is namelijk mogelijk om middels het rood voor rood beleid ‘sloopmeters’ samen te voegen. Hierdoor kan iemand, die niet voldoet aan de minimale sloopmaat, alsnog meedoen aan de regeling. We werken transparant en zorgen er samen voor dat u een goede vergoeding ontvang. Hiervoor zullen de volgende stappen doorlopen worden:

 1. kennismaking en inventarisatie wat u wilt slopen;
 2. contact met de desbetreffende gemeente of de te slopen opstallen in aanmerking komen voor de rood voor rood regeling;
 3. sloop- en herinrichtingskosten in beeld brengen en vraagprijs bepalen;
 4. belangstellenden benaderen;
 5. overeenkomst opstellen tussen u als verkoper van de ‘sloopmeters’ en de koper die een compensatiewoning wil bouwen;
 6. bewaken financiële overdracht (hiervoor wordt altijd gebruik gemaakt van een derdengeldenrekening).

Neem hier vrijblijvend contact op.

Vechtdal Boert Bewust

februari 24, 2020

Als actieve boer ben ik al enkele jaren betrokken bij het opstarten van de lokale Stichting Vechtdal Boert Bewust. Deze stichting is onderdeel van het landelijke initiatief Boert Bewust (opgericht de Geldersche Vallei). Ik vind het belangrijk om mijn omgeving (buren, dorpsgenoten, consumenten, gemeente etc.) actief te informeren over mijn bedrijf en de keuzes die we hier maken.

In mijn werk als Erfontwikkelaar ervaar ik dat draagvlak in de omgeving verdient moet worden. Dit is een continue proces.

Door dit samen te doen werkt het beter. Het afgelopen jaar zijn er verschillende acties gehouden. Zo is er gezamenlijk een foodtruck aangeschaft die op verschillende evenementen heeft gestaan. Telkens als doel om de dialoog aan te gaan. Het is leuk om mensen wat te vertellen over je passie. Anderzijds is het nog leuker om te leren van de vragen die er gesteld worden. Hieronder een leuk informatiefilmpje!

Nieuw rood voor rood beleid in Hardenberg

februari 18, 2020

De gemeenteraad van Hardenberg heeft op 28 januari de beleidsnotitie ‘Erven met kwaliteit’ vastgesteld. Door Stichting Vitaal Platteland Hardenberg en LTO Vechtdal is actief meegedacht over het beleid dat de komende jaren zal vigeren.

Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen en/of verbeteringen ten opzichte van het vorige beleid:

 • als stallen geen vervolgfunctie meer hebben kunnen ze ingezet worden als rood voor rood, ongeacht in welke landschap ze staan;
 • karakteristieke schuren blijven uitgesloten;
 • 850 m2 landschapsontsierende stallen met asbest daken genereren 1 bouwkavel;
 • 2000 m2 landschapsontsierdende stallen met asbest daken genereren twee bouwkavels;
 • 3000 m2 of meer landschapsontsierende stallen met asbest daken genereren drie bouwkavels, dit is het maximaal haalbare;
 • let wel, van het totaal oppervlakte moet per bestaande woning 150 m2 afgetrokken worden want dit mag opnieuw gebouwd worden als schuur ;
 • het verplaatsen van bouwkavels wordt mogelijk indien dit aansluit op bestaande bebouwing (bijvoorbeeld in een kern, op of nabij een bestaand erf of lintbebouwing). Het is dus niet noodzakelijk om op het erf waar de stallen staan te slopen;
 • na sloop van de landschapsontsierende stallen en het bouwen van compensatiewoning (en) moet het erf zich als eenheid in het landschap blijven presenteren, hierbij is het niet noodzakelijk dat dit met één inrit ontsloten wordt, in het nieuwe beleid is het mogelijk om meerdere inritten te houden;
 • de bouw van de compensatiewoning hoeft niet binnen de fysieke grenzen van het erf maar kan ruimer geïnterpreteerd worden, wel moet de nieuwe bebouwing een eenheid vormen met het bestaande;
 • er is een schuur voor schuur regeling waarbij het mogelijk wordt om op woonerven grotere schuren te bouwen, hierbij moet er voor nieuwe schuren tot 100 m2 factor 1:1 en nieuwe schuren tot 500 m2 factor 1:2 elders gesloopt worden (stel je wil een nieuwe schuur bouwen van 400 m2 dan moet elders 700 m2 gesloopt worden)
 • er kunnen grotere oppervlakten schuren blijven staan op het erf waar gesloopt wordt tenzij dit past in het landschap en er een logische vervolgfunctie is.

Woon je binnen de gemeente Hardenberg en wil je graag eens bijgepraat worden over de mogelijkheden? Ik heb reeds 10 jaar ervaring binnen deze gemeente en heb ook meegedacht over het nieuwe beleid.

Lees hier de notitie.

Ik praat je graag bij!

Waar ben je mee bezig?

februari 2, 2020

Het jaar 2020 ben ik begonnen met een goed gevulde projectenportefeuille. Enkele lopende opdrachten wil ik graag toelichten, het is altijd leuk om dit (als het kan) te delen.

Voor mij een thuiswedstrijd is de ontwikkeling van een hondenvakantiepark in Radewijk. De beoogde locatie staat bekend als camping de Klaverhof. Deze unieke, maar ook afgelegen, plek wordt omgebouwd naar een park waar de hond centraal staat. De beleving van de gasten en de honden staan centraal. En dat zit hier wel goed! De prachtige ontwerpen van de gebouwen passen in het landschap van Radewijk. Als je helemaal opnieuw begint kun je de gebouwen goed op elkaar aan laten sluiten. Het thema hond brengt voor de inrichting ook specifieke eisen mee. Zo moet iedere buitenruimte afgeschermd worden zonder dat men het gevoel krijgt opgesloten te worden. Geluidshinder moet voorkomen worden en bij de huisjes moeten de honden elkaar niet zien. Het hele terrein zal natuurvriendelijk ingericht worden met extensief beheerde beplanting. Komend jaar start de realisatie! Binnenkort kan ik de impressies laten zien.

Tegenover de camping woont de familie Broekroelofs, hiervoor is het bestemmingsplan gereed om een oude kippenstal te slopen in ruil voor een bouwkavel. Deze bouwkavel komt binnenkort in de verkoop! Heb je belangstelling om op deze prachtige plek te wonen neem dan gerust contact op.

Naast de familie Broekroelofs ben ik binnen diverse gemeenten bezig met ruim 20 rood voor rood projecten. Veelal komt hier een bouwkavel of bouwrecht vrij. Vraag gerust als je een plek zoekt dan kunnen we kijken of er een locatie past!

Gelukkig breiden er ook nog agrariërs hun bedrijf uit, zo is recent een landschapsplan uitgewerkt in Hasselt voor een forse uitbreiding van een melkveehouderij, gaat een bestaande pluimveehouder in de gemeente Wierden zorgappartementen bouwen en wil een varkenshouder binnen de gemeente Hardenberg zijn vleesvarkenslocatie uitgebreiden met een nieuwe stal.

En tot slot wordt ik naast boer en erfontwikkelaar ook nog energieproducent. Binnen een maand zullen we voor ca. 140 huishoudens stroom gaan opwekken op de daken van ons varkensbedrijf!

Eerste helft 2018 een kort overzicht

augustus 3, 2018

Ik kijk terug op een fantastisch eerste half jaar. Vele mooie projecten zijn afgerond of opgestart. Onder andere:

 • landschappelijke inpassing en beeldkwaliteitsplan Veal Fine te Goor;
 • zonneparken ‘Bathmen’ (16 ha) en Coevorden (12 ha);
 • tientallen rood voor rood in Oost Nederland (o.a. binnen de gemeenten Staphorst, Midden Drenthe, Coevorden, Emmen, Hardenberg, Ommen, Twenterand, Hof van Twente, Hellendoorn, Tubbergen, Wierden, Almelo, Zwolle, Dalfsen, Deventer);
 • herinrichting en uitbreiding diverse recreatiebedrijven waaronder Tolplas Hoge Hexel, Familiecamping de Belten Rheeze, ‘t Schuttenbelt te Enter, Hotel Tante Sien in Vasse en Expedition Outdoor in Loozen;
 • landschappelijke inpassing diverse agrarische bedrijven;
 • landschappelijke inpassing en beeldkwaliteitsplan 5 woonkavels in Ane;
 • landschappelijke inpassing 3 bouwkavels in Baalder (gemeente Hardenberg).

Het tweede deel van dit jaar staan er weer diverse nieuwe uitdagingen te wachten.

Woont u in het buitengebied en heeft u ook plannen? Neem gerust vrijblijvend contact op. 

Het platteland voorziet in grondstoffen

februari 8, 2017

Niet enkel de architectuur, geïnspireerd op de oorspronkelijk voorkomende boerderijtypologie, spreekt tot de verbeelding. Dit Deens informatiecentrum is ook gebouwd met materialen uit de omgeving. (bijvoorbeeld stro).

Groot bouwen in het buitengebied kan prima!  Als er maar aandacht wordt besteedt aan de inpassing in de omgeving.

Lees hier het hele artikel op Architectenweb en laat je inspireren.

PvdA bestuurders op werkbezoek

januari 29, 2017

Op vrijdag 27 januari zijn er enkele PvdA bestuurders op bezoek geweest bij dé Erfontwikkelaar. Naast 2e kamerlid en woordvoerder financiën Henk Nijboer lieten wethouder René de Vent gemeente Hardenberg, wethouder Joop Brink gemeente Coevorden, oud wethouder Ton Sleeking gemeente Emmen, provinciaal statenlid Anneke Beukers en enkele raadsleden zich bijpraten over de ruimtelijke ontwikkelingen op het platteland. Zo hebben we het gehad over nieuwe verdienmodellen in de landbouw, de inpassing van zonnevelden en windmolens, kwaliteitsimpuls groene omgeving, mestverwerking en de leefbaarheid op het platteland. Daarnaast is er gesproken met mijn vrouw Karin Oldehinkel (jobcoach bij Caprisma Dalfsen) over haar ervaringen als jobcoach.

Op het kantoor van dé Erfontwikkelaar werden de bestuurders bijgepraat.

Karin en ik  bedanken de PvdA fractie Hardenberg voor de belangstelling in ons bedrijf en ons werk.

In ontwikkeling…

januari 2, 2017

Dé Erfontwikkelaar is momenteel bezig met een diversiteit aan projecten. De één in een beginstadium, hiervoor worden veelal praatplannen gebruikt, de ander in een afrondende fase waarbij het ruimtelijk kwaliteitsplan onderdeel is van het bestemmingsplan. Indien de plannen vastgesteld zijn kan er meer informatie gegeven worden.

Een mooi begin van 2017, waarbij de volgende plannen gaan groeien:

 • herstemmen kerk met buitenterrein, realisatie 4 woningen Hoogeveen
 • ruimtelijk kwaliteitsplan inzake realisatie woningen buurtschappennota Hardenberg
 • ruimtelijk kwaliteitsplan inzake ontwikkeling bedrijf Schuinesloot
 • beplantingsplan paardenhouderij Kampen
 • ruimtelijk kwaliteitsplan uitbreiding pluimveebedrijf Hardenberg
 • ruimtelijk kwaliteitsplan uitbreiding pluimveebedrijf Lutten
 • rood voor rood Olst
 • rood voor rood Losser
 • rood voor rood Hardenberg
 • rood voor rood Bergentheim
 • rood voor rood en realisatie groepsaccommodatie Brucht
 • rood voor rood Zutphen
 • rood voor rood Tubbergen
 • rood voor rood Geesteren
 • rood voor rood Nieuwleusen
 • ruimtelijk kwaliteitsplan uitbreiding zorgboerderij Hardenberg
 • ruimtelijk kwaliteitsplan vergroten woning naar 1000 m3 Hardenberg
 • ruimtelijk kwaliteitsplan vergroten woning naar 1000 m3 Slagharen
 • ruimtelijk kwaliteitsplan inzake uitbreiding vakantiepark Hardenberg
 • ruimtelijk kwaliteitsplan inzake uitbreiding camping Enschede
 • ruimtelijk kwaliteitsplan inzake uitbreiding Aula Nieuwleusen
 • praatplan nieuwvestiging loonbedrijf gemeente Apeldoorn
 • ruimtelijk kwaliteitsplan uitbreiding bedrijf Westerhaar

Hebt u ook plannen in het buitengebied? Maak geheel vrijblijvend een afspraak om te kijken of uw plannen haalbaar zijn.