X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Van idee naar uitvoering ‘Zonnepanelenveld Bathmen’

juni 28, 2023

dé Erfontwikkelaar is enkele jaren geleden gevraagd een visie te geven op de inrichting van zonneakker de Batmense Landen ten noord-westen van het dorp Bathmen.

Op 13 mei jl. is de officiele opening geweest. Op het moment van opening draaide de installatie exact 1 jaar.

Initiatiefnemer heeft in samenwerking met coöperatie Noaberenergie een zonneakker van ca. 16 ha (11 ha zonnepannellen). Het doel was een gedragen initiatief waarbij aandacht is voor de omgeving. Daarbij sluit het aan op het energieneutraal maken van Bathmen.

Bij dit initiatief was het belangrijk dat er werd geïnvesteerd in ruimtelijk kwaliteit, dit hebben ze op de volgende manier uitgevoerd

 • Zuidopstelling van de panelen zodat er kruidenrijke bosrandvegetatie kan groeien.
 • De zonneakker is opgedeeld in verschillende akkers zodat het oorspronkelijke verkavelingspatroon zichtbaar is.
 • Uitkijkpunt op heuvel.
 • Beperkt hekwerk (enkel waar nodig is).
 • Geisoleerde poelen om de natuurwaarde te vergroten.
 • Struweel om het veld gedeeltelijk af te schermen en om de natuurwaarde te vergroten (aantrekking van vogels).
 • Enkele solitaire bomen.

Wil je meer weten kijk dan op de website van Noaber Energie

Buitengewoon genieten

oktober 7, 2021

Wij staan aan het begin van het traject, we staan samen met initiatiefnemers aan de tekentafel. Projecten die steeds een stap verder komen is in ons werk mooi om te zien. Als het bouwen begint en alles steeds meer vormt krijgt dan kunnen anderen er ook van mee genieten.

Een mooi voorbeeld is Erve Raewyck. Dit is een uniek kleinschalig bungalowpark met oog voor honden van de gasten. Ze zijn gestart met de realisatie. De prachtige website laat zien hoe het er uit komt te zien. Een unieke aanvulling op het recreatieve aanbod in het Vechtdal. Vanaf het voorjaar 2022 kun je er ook op vakantie.

Wil je meer weten kijken dan op de site https://raewyck.nl

Verrassende ontwikkelingen op het platteland

december 15, 2020

Als Erfontwikkelaar word ik enthousiast van vernieuwende en creatieve plannen. De laatste tijd zien wij ook dat de projecten waar wij in mogen meedenken een vernieuwend karakter hebben. Doordat de woningmarkt ‘overspannen’ is en leefbaarheid een belangrijk item is geworden gaan mensen initiatief rijker denken. 

Mooi voorbeelden hiervan zijn:

 • Een woonvorm van ouderen op het platteland
 • Community wonen op het platteland (een aantal gezinnen bij elkaar op een erf met eigen huis en gedeelde faciliteiten (speeltuin, groentetuin, etc). 
 • Erven die worden gedeeld door ouderen en jongeren zodat de ouderen langer kunnen blijven wonen op het platteland.
 • Een woonbuurt (Tiny Houses) dicht bij de natuur. Maximale duurzame en betaalbare woningen.

Kortom verrassende ontwikkelingen waarin ik mee mag denken en wat bijdraagt aan mijn missie om het platteland aantrekkelijk en leefbaar te houden. 

Boeren zien nog toekomst!

december 15, 2020

Boeren zien nog toekomst! En dat is te zien in de werkzaamheden die wij uitvoeren. De afgelopen weken hebben wij verschillende inpassingsplannen mogen verzorgen.


– Uitbreiding van een melkveehouderij, gemeente Midden-Drenthe,

– Omvormen van melkveehouderij naar een paardenhouderij, gemeente Het Hogeland

– Uitbreiding van varkensbedrijf, Gemeente Dalfsen,

– Uitbreiding van varkensbedrijf, Gemeente Coevorden

– Uitbreiden van varkensbedrijf, Gemeente Steenwijkerland

– Uitbreiding van varkensbedrijf, Gemeente Ommen

– Tweemaal uitbreidingen pluimveehouderij, Gemeente Hardenberg

– Uitbreiding van loonwerker, Gemeente Wierden.

Deze ondernemers zijn zich bewust van hun impact op de omgeving en willen door middel van een goed ruimtelijk kwaliteitsplan draagvlak in de omgeving creëren.

Reuring op een verlaten terrein

december 10, 2020

dé Erfontwikkelaar is gevraagd een visie te geven op de ontwikkeling van een bestaande recreatieterrein die geschikt wordt gemaakt voor bezoekers met honden, sterker nog, de hond staat centraal. 
Een mooie ontwikkeling waarbij het recreatieterrein wordt uitgebreid met twee groepsaccommodatie en een trainingshal. Een bijzonder concept waarbij dit initiatief een meerwaarde is voor de omgeving in Radewijk. Er komt weer reuring op dit verlaten terrein!
De Stentor heeft een artikel geplaatst over deze ontwikkeling.

https://www.destentor.nl/hardenberg/recreatiepark-voor-honden-in-radewijk-kan-als-nachtelijk-geblaf-binnen-de-perken-blijft~abe22491/

Kavel te koop

december 10, 2020

Enkele maanden geleden hebben we de website www.erfkavels.nl gelanceerd. Deze website geeft een actueel overzicht van bouwkavels op de meest fantastisch plekken in het buitengebied. Als dé Erfontwikkelaar realiseren we continue diverse kavels in het buitengebied in samenwerking met grondeigenaren.De afgelopen jaren zijn hier vele bouwkavels uit voort gekomen. Als extra dienstverlening bieden we nu deze kavels (eventueel samen met de verkopende makelaar) op het platform Erfkavels.nl aan. Prachtig om te zien dat de vraag groot is en er veel mensen op het platteland willen wonen.

Waar ben je mee bezig?

juli 13, 2020

Niet te vaak terugkijken wordt vaak gezegd maar in mijn werk is dat juist goed om te doen! Vele projecten zijn het eerste half jaar tot uitvoering gekomen. De Coronacrisis heeft gelukkig tot nu toe ons gezin overgeslagen. Qua werk heb geen last van gehad. Erfbezoeken aan klanten kunnen veelal buiten plaatsvinden waarbij we de 1,5 meter kunnen waarborgen. 

Het was een druk eerste halfjaar. Wat gaat er veel veranderen. Naast mooie agrarische bedrijven met volop potentie zijn er ook veel boeren die stoppen. Momenteel bestaat mijn werk voor ¾ uit rood voor rood projecten. Daarbij worden stallen met geen gebruikswaarde gesloopt. Ter compensatie mag hiervoor een woning (of meerdere) gerealiseerd worden. Het is tevens een uitgelegen moment om het erf eens goed aan te pakken. Herschikking van gebouwen, aanplant groen en goed kunnen parkeren op je erf. Veel klanten krijgen hier energie van en zien het als een nieuwe fase in hun leven. De sociale impact wordt nogal eens onderschat. Gelukkig zijn er de ervencoaches. Deze onafhankelijke adviseurs helpen mensen verder. Dit wordt gewaardeerd en geeft veelal overzicht en rust. 

Een greep uit de projecten waar ik momenteel mee bezig ben:

 • Diverse erfinrichtings- en beeldkwaliteitsplannen als onderdeel van het zevende verzamelplan in Dalfsen;
 • Ruimtelijk kwaliteitsplan uitbreiding varkenshouderij in Dalen;
 • Realisatie van Nederlands eerste recreatiepark gericht op honden te Radewijk
 • Landschappelijk inpassen zonnepanelenparken in opdracht van lokale energiecoöperaties;
 • ca. 30 rood voor rood trajecten binnen Overijssel, Drenthe, Gelderland en Friesland;
 • Transformatie melkveehouderij naar paardenhouderij in Vierhuizen;
 • Verplaatsen mechanisatiebedrijf en realisatie appartementen op oorspronkelijk erf;
 • Tuinontwerp voor vier woningen op één erf te Bornerbroek;
 • Verplaatsen woningen binnen de gemeente Zwolle, Ommen en Hardenberg;
 • Ontwerp nieuw landgoed aan de Regge;
 • Ontwerp grootschalige recreatieparken in Hoge Hexel, Bornerbroek, Wedde en Lage Mierde;
 • Inpassen boerderijwindmolens in Drenthe en Overijssel;
 • Diverse herinrichtingen na deelname saneringsregeling varkenshouderij;

Nu staan we alweer voor bouwvak, even 3 weken de deuren sluiten. Voor mij een moment om te genieten van mijn gezin en nieuwe ideeën te bedenken. Mocht je net als mij de vakantie ter inspiratie gebruiken om weer met veel nieuwe plannen thuis te komen, ik help je graag met de uitwerking! 

De Erfontwikkelaar is van 16 juli tot en met 9 augustus wegens vakantie gesloten. In deze periode wordt de mail beperkt gelezen.

Groen zit in ons DNA

juli 1, 2020

Afgelopen weken zijn we gezamenlijk met SV Gramsbergen bezig geweest om een plan te maken voor de prijsvraag: Groen, Groenen, Groenst! Doel van deze jaarlijkse prijsvraag is om natuur een plek te geven in je leefomgeving. Doel dit jaar is de groenste Sportclub van Overijssel.

SV Gramsbergen heeft het groen in hun DNA zitten en ze hadden al voor deze prijsvraag besloten te investeren in Groen en Duurzaam, ze hadden hiervoor al mooie stappen gezet zoals het plaatsen van zonnecollectoren en ze zijn sinds dit jaar volledig gasvrij. Ze hebben nu vervolg plannen gemaakt waarbij er is gekeken naar haalbaarheid van de plannen, betrokkenheid van de leden en een meerjarenplan om te borgen dat het niet bij een eenmalige actie blijft.

SV Gramsbergen heeft een prachtige ligging in Gramsbergen naast het eeuwen oude Gramsbergen Bosje. Hier willen ze graag beter bij aansluiten en willen ze onderdeel worden van het netwerk van landschapselementen ter bevordering van de biodiversiteit. Ze hebben hiervoor prachtige plannen uitgewerkt.

Ben je nieuwsgierig? Kijk dan naar de volgende link:
https://www.natuurvoorelkaar.nl/project/groene-steden-en-dorpen/Club4

Wat een prachtige actie en we wensen SV Gramsbergen heeft veel succes met de plannen en bij de finale op 3 juli 

Wonen op een landerij!

april 14, 2020

Onlangs zijn aan de Otmansweg in Arriën te Ommen diverse schuren gesloopt om plaats te maken voor 6 woningen. In samenspraak met de eigenaar en makelaar Sallandsgoed hebben we aan de rand van de buurtschap Arriën, in de overgang van stedelijk naar landelijk gebied, prachtige kavels kunnen ontwikkelen. 

Gezien de waardevolle plek is er naast een goed landschappelijk inpassingsplan een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit beeldkwaliteitsplan is het toetsingskader voor de woningen en bijgebouwen. Het zorgt ervoor dat er drie verschillende typen woningen mogelijk zijn. De boerderij, de schuur en de modern landelijke woning. Tesamen vormen het erven die passen in dit essenlandschap. Er is heel veel mogelijk mits het aansluit op de karakteristieke bebouwing in het Vechtdal. 

Dé Erfontwikkelaar heeft deze ontwikkeling geheel begeleid en heeft onder andere het, ruimtelijk kwaliteitsplan, het beeldkwaliteitsplan, maar ook de kavelpaspoorten voor de kopers gemaakt. Kortom van idee tot uitvoering.