X
Contact!

Voor vragen bel
06 - 24 88 38 28 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Vechtdal Boert Bewust

februari 24, 2020

Als actieve boer ben ik al enkele jaren betrokken bij het opstarten van de lokale Stichting Vechtdal Boert Bewust. Deze stichting is onderdeel van het landelijke initiatief Boert Bewust (opgericht de Geldersche Vallei). Ik vind het belangrijk om mijn omgeving (buren, dorpsgenoten, consumenten, gemeente etc.) actief te informeren over mijn bedrijf en de keuzes die we hier maken.

In mijn werk als Erfontwikkelaar ervaar ik dat draagvlak in de omgeving verdient moet worden. Dit is een continue proces.

Door dit samen te doen werkt het beter. Het afgelopen jaar zijn er verschillende acties gehouden. Zo is er gezamenlijk een foodtruck aangeschaft die op verschillende evenementen heeft gestaan. Telkens als doel om de dialoog aan te gaan. Het is leuk om mensen wat te vertellen over je passie. Anderzijds is het nog leuker om te leren van de vragen die er gesteld worden. Hieronder een leuk informatiefilmpje!

Nieuw rood voor rood beleid in Hardenberg

februari 18, 2020

De gemeenteraad van Hardenberg heeft op 28 januari de beleidsnotitie ‘Erven met kwaliteit’ vastgesteld. Door Stichting Vitaal Platteland Hardenberg en LTO Vechtdal is actief meegedacht over het beleid dat de komende jaren zal vigeren.

Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen en/of verbeteringen ten opzichte van het vorige beleid:

 • als stallen geen vervolgfunctie meer hebben kunnen ze ingezet worden als rood voor rood, ongeacht in welke landschap ze staan;
 • karakteristieke schuren blijven uitgesloten;
 • 850 m2 landschapsontsierende stallen met asbest daken genereren 1 bouwkavel;
 • 2000 m2 landschapsontsierdende stallen met asbest daken genereren twee bouwkavels;
 • 3000 m2 of meer landschapsontsierende stallen met asbest daken genereren drie bouwkavels, dit is het maximaal haalbare;
 • let wel, van het totaal oppervlakte moet per bestaande woning 150 m2 afgetrokken worden want dit mag opnieuw gebouwd worden als schuur ;
 • het verplaatsen van bouwkavels wordt mogelijk indien dit aansluit op bestaande bebouwing (bijvoorbeeld in een kern, op of nabij een bestaand erf of lintbebouwing). Het is dus niet noodzakelijk om op het erf waar de stallen staan te slopen;
 • na sloop van de landschapsontsierende stallen en het bouwen van compensatiewoning (en) moet het erf zich als eenheid in het landschap blijven presenteren, hierbij is het niet noodzakelijk dat dit met één inrit ontsloten wordt, in het nieuwe beleid is het mogelijk om meerdere inritten te houden;
 • de bouw van de compensatiewoning hoeft niet binnen de fysieke grenzen van het erf maar kan ruimer geïnterpreteerd worden, wel moet de nieuwe bebouwing een eenheid vormen met het bestaande;
 • er is een schuur voor schuur regeling waarbij het mogelijk wordt om op woonerven grotere schuren te bouwen, hierbij moet er voor nieuwe schuren tot 100 m2 factor 1:1 en nieuwe schuren tot 500 m2 factor 1:2 elders gesloopt worden (stel je wil een nieuwe schuur bouwen van 400 m2 dan moet elders 700 m2 gesloopt worden)
 • er kunnen grotere oppervlakten schuren blijven staan op het erf waar gesloopt wordt tenzij dit past in het landschap en er een logische vervolgfunctie is.

Woon je binnen de gemeente Hardenberg en wil je graag eens bijgepraat worden over de mogelijkheden? Ik heb reeds 10 jaar ervaring binnen deze gemeente en heb ook meegedacht over het nieuwe beleid.

Lees hier de notitie.

Ik praat je graag bij!

Waar ben je mee bezig?

februari 2, 2020

Het jaar 2020 ben ik begonnen met een goed gevulde projectenportefeuille. Enkele lopende opdrachten wil ik graag toelichten, het is altijd leuk om dit (als het kan) te delen.

Voor mij een thuiswedstrijd is de ontwikkeling van een hondenvakantiepark in Radewijk. De beoogde locatie staat bekend als camping de Klaverhof. Deze unieke, maar ook afgelegen, plek wordt omgebouwd naar een park waar de hond centraal staat. De beleving van de gasten en de honden staan centraal. En dat zit hier wel goed! De prachtige ontwerpen van de gebouwen passen in het landschap van Radewijk. Als je helemaal opnieuw begint kun je de gebouwen goed op elkaar aan laten sluiten. Het thema hond brengt voor de inrichting ook specifieke eisen mee. Zo moet iedere buitenruimte afgeschermd worden zonder dat men het gevoel krijgt opgesloten te worden. Geluidshinder moet voorkomen worden en bij de huisjes moeten de honden elkaar niet zien. Het hele terrein zal natuurvriendelijk ingericht worden met extensief beheerde beplanting. Komend jaar start de realisatie! Binnenkort kan ik de impressies laten zien.

Tegenover de camping woont de familie Broekroelofs, hiervoor is het bestemmingsplan gereed om een oude kippenstal te slopen in ruil voor een bouwkavel. Deze bouwkavel komt binnenkort in de verkoop! Heb je belangstelling om op deze prachtige plek te wonen neem dan gerust contact op.

Naast de familie Broekroelofs ben ik binnen diverse gemeenten bezig met ruim 20 rood voor rood projecten. Veelal komt hier een bouwkavel of bouwrecht vrij. Vraag gerust als je een plek zoekt dan kunnen we kijken of er een locatie past!

Gelukkig breiden er ook nog agrariërs hun bedrijf uit, zo is recent een landschapsplan uitgewerkt in Hasselt voor een forse uitbreiding van een melkveehouderij, gaat een bestaande pluimveehouder in de gemeente Wierden zorgappartementen bouwen en wil een varkenshouder binnen de gemeente Hardenberg zijn vleesvarkenslocatie uitgebreiden met een nieuwe stal.

En tot slot wordt ik naast boer en erfontwikkelaar ook nog energieproducent. Binnen een maand zullen we voor ca. 140 huishoudens stroom gaan opwekken op de daken van ons varkensbedrijf!

Eerste helft 2018 een kort overzicht

augustus 3, 2018

Ik kijk terug op een fantastisch eerste half jaar. Vele mooie projecten zijn afgerond of opgestart. Onder andere:

 • landschappelijke inpassing en beeldkwaliteitsplan Veal Fine te Goor;
 • zonneparken ‘Bathmen’ (16 ha) en Coevorden (12 ha);
 • tientallen rood voor rood in Oost Nederland (o.a. binnen de gemeenten Staphorst, Midden Drenthe, Coevorden, Emmen, Hardenberg, Ommen, Twenterand, Hof van Twente, Hellendoorn, Tubbergen, Wierden, Almelo, Zwolle, Dalfsen, Deventer);
 • herinrichting en uitbreiding diverse recreatiebedrijven waaronder Tolplas Hoge Hexel, Familiecamping de Belten Rheeze, ‘t Schuttenbelt te Enter, Hotel Tante Sien in Vasse en Expedition Outdoor in Loozen;
 • landschappelijke inpassing diverse agrarische bedrijven;
 • landschappelijke inpassing en beeldkwaliteitsplan 5 woonkavels in Ane;
 • landschappelijke inpassing 3 bouwkavels in Baalder (gemeente Hardenberg).

Het tweede deel van dit jaar staan er weer diverse nieuwe uitdagingen te wachten.

Woont u in het buitengebied en heeft u ook plannen? Neem gerust vrijblijvend contact op. 

Het platteland voorziet in grondstoffen

februari 8, 2017

Niet enkel de architectuur, geïnspireerd op de oorspronkelijk voorkomende boerderijtypologie, spreekt tot de verbeelding. Dit Deens informatiecentrum is ook gebouwd met materialen uit de omgeving. (bijvoorbeeld stro).

Groot bouwen in het buitengebied kan prima!  Als er maar aandacht wordt besteedt aan de inpassing in de omgeving.

Lees hier het hele artikel op Architectenweb en laat je inspireren.

PvdA bestuurders op werkbezoek

januari 29, 2017

Op vrijdag 27 januari zijn er enkele PvdA bestuurders op bezoek geweest bij dé Erfontwikkelaar. Naast 2e kamerlid en woordvoerder financiën Henk Nijboer lieten wethouder René de Vent gemeente Hardenberg, wethouder Joop Brink gemeente Coevorden, oud wethouder Ton Sleeking gemeente Emmen, provinciaal statenlid Anneke Beukers en enkele raadsleden zich bijpraten over de ruimtelijke ontwikkelingen op het platteland. Zo hebben we het gehad over nieuwe verdienmodellen in de landbouw, de inpassing van zonnevelden en windmolens, kwaliteitsimpuls groene omgeving, mestverwerking en de leefbaarheid op het platteland. Daarnaast is er gesproken met mijn vrouw Karin Oldehinkel (jobcoach bij Caprisma Dalfsen) over haar ervaringen als jobcoach.

Op het kantoor van dé Erfontwikkelaar werden de bestuurders bijgepraat.

Karin en ik  bedanken de PvdA fractie Hardenberg voor de belangstelling in ons bedrijf en ons werk.

In ontwikkeling…

januari 2, 2017

Dé Erfontwikkelaar is momenteel bezig met een diversiteit aan projecten. De één in een beginstadium, hiervoor worden veelal praatplannen gebruikt, de ander in een afrondende fase waarbij het ruimtelijk kwaliteitsplan onderdeel is van het bestemmingsplan. Indien de plannen vastgesteld zijn kan er meer informatie gegeven worden.

Een mooi begin van 2017, waarbij de volgende plannen gaan groeien:

 • herstemmen kerk met buitenterrein, realisatie 4 woningen Hoogeveen
 • ruimtelijk kwaliteitsplan inzake realisatie woningen buurtschappennota Hardenberg
 • ruimtelijk kwaliteitsplan inzake ontwikkeling bedrijf Schuinesloot
 • beplantingsplan paardenhouderij Kampen
 • ruimtelijk kwaliteitsplan uitbreiding pluimveebedrijf Hardenberg
 • ruimtelijk kwaliteitsplan uitbreiding pluimveebedrijf Lutten
 • rood voor rood Olst
 • rood voor rood Losser
 • rood voor rood Hardenberg
 • rood voor rood Bergentheim
 • rood voor rood en realisatie groepsaccommodatie Brucht
 • rood voor rood Zutphen
 • rood voor rood Tubbergen
 • rood voor rood Geesteren
 • rood voor rood Nieuwleusen
 • ruimtelijk kwaliteitsplan uitbreiding zorgboerderij Hardenberg
 • ruimtelijk kwaliteitsplan vergroten woning naar 1000 m3 Hardenberg
 • ruimtelijk kwaliteitsplan vergroten woning naar 1000 m3 Slagharen
 • ruimtelijk kwaliteitsplan inzake uitbreiding vakantiepark Hardenberg
 • ruimtelijk kwaliteitsplan inzake uitbreiding camping Enschede
 • ruimtelijk kwaliteitsplan inzake uitbreiding Aula Nieuwleusen
 • praatplan nieuwvestiging loonbedrijf gemeente Apeldoorn
 • ruimtelijk kwaliteitsplan uitbreiding bedrijf Westerhaar

Hebt u ook plannen in het buitengebied? Maak geheel vrijblijvend een afspraak om te kijken of uw plannen haalbaar zijn.

Laat je plannen groeien in 2017!

december 27, 2016

Op 1 oktober 2016 heb ik dé Erfontwikkelaar opgericht. Dit betekende eigenlijk dat ik hetzelfde werk onder een ander naam voortzet. Al zo’n 10 jaar werk ik met heel veel plezier aan uiteenlopende opdrachten in het buitengebied van Oost-Nederland. Ik maak zo’n tachtig ruimtelijke plannen per jaar waarbij initiatiefnemers groeien, stoppen of totaal iets nieuws beginnen. Daar leent het buitengebied zich zo goed voor. Daar is de ruimte. Als je je maar bewust bent van je omgeving.

Schuurwoningen met hergebruikte materialen de trend voor 2017

Toen ik zo’n 10 jaar geleden begon was ik de jongen die beplantingsplannetjes maakte. Een moetje bij grootschalige ontwikkelingen als Rood voor rood. Ach, was toen de opdracht, kijk maar wat je er van maakt, als er maar een beplantingsplan bij zit. Het landschap en de omgeving kwamen toen op de laatste plaats. Bezwaren kwamen amper voor. Als ze kwamen dan vanuit de milieugroeperingen.

Tegenwoordig is het wel anders. Er zijn maar weinig ontwikkelingen waarbij de omgeving zich niet laat horen. Veelal maak ik in een vroegtijdig stadium plannen waarbij initiatiefnemers al dan niet op advies van de gemeente of provincie bij mij komen met de vraag: ‘Wil je me helpen om dit plan goed uit te werken?’. Een plan moet voor mij logisch zijn. Dat je keuzes uit kunt leggen, en er aandacht is voor het landschap, de buren en ecologie. Dat er een praktisch erf ontstaat dat ook voor de toekomst een meerwaarde voor de omgeving blijft.

Samen kijken naar ‘ons’ landschap.

Het laatste kwartaal van dit jaar was het eerste kwartaal voor dé Erfontwikkelaar. Gaaf om te zien dat bestaande klanten vol vertrouwen met je verder gaan en er nieuwe klanten zich melden. Dat ik geen enkele advertentie hoef te zetten. Het projectenoverzicht voor 2017 wordt alweer een mooie lijst. Gaaf om te zien dat mensen je nog (her-) kennen nadat je jaren geleden hun geholpen hebt en dat hun plan alweer aan uitbreiding toe is. En gaaf dat de plannen niet meer een moetje zijn, maar dat steeds meer mensen zich bewust zijn, dat draagvlak van de omgeving, de basis is voor een goede ontwikkeling.

Ik wens je een prachtig 2017.

Samen laten we de mooiste  plannen groeien!

 

Herbert Oldehinkel

dé Erfontwikkelaar b.v.

 

 

 

Eerste boom voedselbos varkensbedrijf Neijmeijer

november 22, 2016

De Amerikaanse boer en schrijver Joel Salatin heeft maandagavond de eerste notenboom geplant voor het nieuwe voedselbos van biologisch varkensbedrijf Neimeijer in Heino (OV). Nieske en Jeroen Neimeijer willen daarmee het dierenwelzijn op hun bedrijf verder vergroten en tegelijkertijd zorgen voor een gezonde bodem en ecosysteem.

 Het ongeveer 3,4 hectare grote voedselbos, dat de boerderij en stallen geheel zal omringen, wordt aangelegd door Food Forestry Development dat onder meer betrokken is bij de Floriade en voedselbossen in stadswijken.
Het varkens voedselbos in Heino krijgt drie vegetatielagen, met kruiden, struiken en bomen. Dit jaar worden de bomen rondom aangeplant, volgend jaar volgt de rest,” zo zegt ontwerper en uitvoerder Xavier San Giorgi.
Hij hoopt over 5 tot 7 jaar een goed draaiend voedselbos te hebben; „Het gaat er trouwens niet uitzien als een bos want het is echt bestemd voor voedsel voor de varkens, voor productie.”Wildroosters
Er is een indeling gemaakt met corridors, verschillende appartementen en schrikdraad zodat de dieren snel verplaatst kunnen worden. „Vergelijk het met strip grazing in de melkveehouderij.” Rond het hele voedselbos komt een hek. Om te voorkomen dat de varkens weglopen komen er bij de in- en uitgang wildroosters.Omdat het in Heino om arme zandgrond gaat zal er gekeken worden welke planten, struiken en bomen er willen groeien. Nieske Neimeijer heeft inmiddels al geëxperimenteerd met het voeren van bijvoorbeeld walnoten. „Zeugen vraten die op maar de biggetjes kregen die niet open. Soms was het heel verrassend wat ze wel of niet lustten. Het zit nu nog niet in ons bedrijfssysteem, daarom krijgt het minder aandacht dan straks de bedoeling is.”
Behalve het voedselbos komt er op enkele kilometers afstand een kavel van 6,6 ha waar onder meer knollen en aardperen worden verbouwd, bestemd voor de varkens. „We denken dat in het voedselbos ruimte is voor zo’n 4 tomen varkens die er het hele jaar zullen verblijven,” zo zegt Nieske Neimeijer.

4Jaargetijdenvlees
„We zijn biologisch maar ik heb het gevoel dat onze varkens nog natuurlijker kunnen leven. Het voedselbos moet voor hen een soort van maatpak worden. Uiteindelijk hopen we het vlees tegen een hogere prijs te kunnen vermarkten via onze eigen slagerij onder de naam ‘4Jaargetijdenvlees’. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan het gebruiken van dezelfde kruiden voor onze worsten als de varkens in het voedselbos vreten.” Ze verwacht dat het idee komende jaren uitgebreid kan worden; „Maar we doen het stap voor stap en dit is het eerste. Het moet financieel wel uit kunnen.”

Salatin maakt op zijn innovatieve ‘Polyface Farm’ in de VS gebruik van gesloten ecosystemen, zet maximaal in op diversiteit en gebruikt zo weinig mogelijke fossiele brandstoffen. In 2011 werd hij door Times Magazine uitgeroepen tot meest innovatieve boer ter wereld. Hij noemde het Heinose plan interessant en had direct een aantal suggesties. „Let op de logistiek op jullie bedrijf en maak het efficiënt. Het moet qua arbeid en aandacht wel rendabel zijn, als boer werk je niet voor niks. Je kunt beter een groter aantal varkens tegelijk slachten dan steeds een klein aantal.”

Het varkens voedselbos Heino kan volgens hem een mooi project met een meer natuurlijk leven voor de varkens worden, maar dat vereist veel aandacht, monitoring en bijstelling. „Al denk ik dat je na 1 of 2 jaar de eerste resultaten zult zien. Iets te veel druk op de beplanting en je hebt een droge steppe, te weinig druk en het wordt een bos. Je moet de balans zoeken in de bodem, de beplanting en de omgeving. Bescherm jonge boompjes in het begin met schrikdraad bijvoorbeeld. Wat mij betreft laat je er ook 100 kippen of een paar melkkoeien rondlopen, goed voor de bodem. Zorg dat het een compleet ecosysteem wordt, dus ook met uilen, vossen en een paar katten.“

Bron: Pigbusiness.nl