X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Heeft u oude schuren om te slopen? Ontvang hiervoor een goede vergoeding!

Bent u eigenaar van oude stallen en of schuren in het buitengebied? Indien u hiervoor een goede vergoeding wil hebben neem dan contact op. Het is namelijk mogelijk om middels het rood voor rood beleid ‘sloopmeters’ samen te voegen. Hierdoor kan iemand, die niet voldoet aan de minimale sloopmaat, alsnog meedoen aan de regeling. We werken transparant en zorgen er samen voor dat u een goede vergoeding ontvang. Hiervoor zullen de volgende stappen doorlopen worden:

  1. kennismaking en inventarisatie wat u wilt slopen;
  2. contact met de desbetreffende gemeente of de te slopen opstallen in aanmerking komen voor de rood voor rood regeling;
  3. sloop- en herinrichtingskosten in beeld brengen en vraagprijs bepalen;
  4. belangstellenden benaderen;
  5. overeenkomst opstellen tussen u als verkoper van de ‘sloopmeters’ en de koper die een compensatiewoning wil bouwen;
  6. bewaken financiële overdracht (hiervoor wordt altijd gebruik gemaakt van een derdengeldenrekening).

Neem hier vrijblijvend contact op.