X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Groot melkveebedrijf keurig ingepast

Een bestaand melkveebedrijf in Vroomshoop heeft dé Erfontwikkelaar gevraagd een ruimtelijk kwaliteitsplan te maken om een uitbreiding mogelijk te maken. Het landschap rondom het erf bestaat met name uit weiland.  De enkele erven in het gebied staan open in het veenlandschap. Eventuele beplanting komt enkel op en langs de randen van de erven voor. Het gebied wordt aan de westzijde en de zuidzijde begrensd door de lintbebouwing langs het kanaal en de Tonnendijk. Vanuit deze zijden is het bedrijf dan ook het meest waarneembaar. Initiatiefnemer wil zijn agrarisch bedrijf ten zuidwesten uitbreiden met een nieuwe stal. Deze stal wordt aan de bestaande melkveestal aangebouwd waardoor een efficient en logisch geheel ontstaat. De stal wordt in dezelfde lijn met de reeds bestaande stallen gebouwd. Het bouw
blok zal hierdoor iets verschoven (maar niet vergroot) worden. Om de stal goed te kunnen ontsluiten wordt een bestaande inrit ten westen van de tuin verhard. Hier wordt de melk opgehaald en het krachtvoer geleverd. De vrachtauto’s kunnen op het erf keren.

De nieuwe stal wordt aan één zijde voorzien van een bomenrij. Deze bomen verzachten het dakvlak en voor-komen dat de openheid van het landschap (kernkwaliteit) wordt aangetast. Onder de bomen zal de stal te zien zijn. Moderne landbouw mag in het open gebied van gezien worden.

De stal wordt uitgevoerd in een passende, sobere en donkere kleurstelling. Zo wordt het dak met traditionele golfplaten bedekt, die niet glimmen of een opvallende lichte kleur hebben. De bestaande kuilopslagen zullen niet uitgebreid worden. Deze kuilopslagen zijn voorzien van wilde streekeigen hagen die het geheel afschermen. Aan deze zijde zal het erf niet veranderen. Een zinkput voor het zand dat in de boxen wordt gestrooid zal achter de stal uit het zicht gesitueerd worden. Het erf houdt hiermee aan de straat-zijde haar representatieve uitstraling. Een bestaande zaksloot zal gebruikt worden om het hemelwater te in de bodem te infiltreren. De gemeente Twenterand heeft het plan positief ontvangen. De aanvraag is inmiddels afgerond.

schermafbeelding-2016-11-07-om-15-46-09

dé Erfontwikkelaar maakte dit ruimtelijk kwaliteitsplan als bijlage van de vergunningsaanvraag. Het plan kan tevens 5 punten krijgen in het kader van de Maatlat Duurzame Veehouderij.