X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Uitbreiding pluimveebedrijf Collendoorn

Ginus Pullen, een jonge agrarische ondernemer, heeft samen met zijn ouders een pluimveebedrijf en camperplaats in Collendoorn. Het bedrijf ligt op een prachtige plek in het kleinschalige landschap langs de Vecht en is in de laatste jaren overgestapt op een nog diervriendelijkere manier van kippen houden. Doordat de kippen hierdoor meer leefruimte krijgen moet het staloppervlakte toenemen.

Ginus Pullen – pluimveehouder in Collendoorn

Met het verzoek om uitbreiding wilde de gemeente Hardenberg meewerken, mits de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving geborgd was. Deze heeft vorm gekregen door het extra aanplanten van een robuuste houtsingel en een klimaatbosje. Dit laatste is ingevuld in samenspraak met Plaatselijk Belang. Naast extra aanplanting heeft Ginus ook een zichtstal. Hierin kan iedere passant geheel vrijblijvend een kijkje in de stal nemen. We wens was ook nog om nabij de zichtstal een rustpunt te maken waarmee recreatief medegebruik van het erf toegestaan is. Dit draagt bij aan een beter imago van de agrarische sector.

Binnen dit project heb ik samen met Ginus gezocht naar een juiste invulling van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. Het Plaatselijk Belang is hierin een belangrijke partner geweest. Zo wordt de uitbreiding van het bedrijf een meerwaarde voor de omgeving; precies zoals het bedoeld is.

Rood voor groen: nieuwe woningen op landgoed Holthone

Op de grens van Overijssel en Drenthe ligt Landgoed De Groote Scheere: een historisch cultuurlandschap. Het landschap bestaat uit grasland, akkers en rietgedekte boerderijen met karakteristieke luiken. Andere streekeigen gebouwen, bossen, natuurterrein en houtwallen worden middels eeuwenoude zandpaden met elkaar verbonden en leveren een uniek landschap. Op het landgoed bevindt zich het buurtschap Holthone.

Momenteel wordt hier een landgoedversterkingsplan uitgevoerd om het landgoed duurzaam in stand te houden. Op het landgoed wordt op een negental locaties woningen gerealiseerd. Hier werken verschillende partijen aan mee.

Binnen dit project heb ik voor enkele van de negen woningen een erfinrichtingsplan ontwikkeld, waarbij de erven landschappelijk goed worden ingepast. Streekeigenheid is hierbij erg belangrijk. Daarnaast moesten de moderne technieken om energie op te wekken ook een plekje op het erf krijgen. Dat kan op verschillende manieren, een voorbeeld is het integreren van zonnepanelen in het dak. Daarnaast moest er een logische, maar sobere erfindeling gemaakt worden. Dat is gedaan door hagen, fruitbomen, en houtsingels op het erf te plaatsen.

Bekijk de pagina over Landgoed De Grote Scheere

Groot ondernemen in kleinschalig landschap – Poppink Reutum

Poppink Reutum, een bedrijf in loonwerk, grondverzet, landbouwmechanisatie en dumperbouw, is een voorbeeld van een grootschalige onderneming in een kleinschalig landschap. Het landschap rondom Reutum wordt hoog gewaardeerd door de ruime aanwezigheid van houtwallen, bosjes en bomen met daartussen boerenerven. Daarbij onderhoudt het bedrijf een hechte band met het dorp, waar ook veel medewerkers wonen. Met de wens om het loonbedrijf uit te breiden is het dus heel belangrijk om het gehele erf in te laten passen met veel groen.

Poppink is zich sterk bewust van het feit dat zij behoorlijk wat extra ruimte vraagt. Ondanks het feit dat de gronden en opstallen volledig eigendom van Poppink zijn, vinden er bijvoorbeeld wel verkeersbewegingen naar het bedrijf plaats. Recent is er door het bedrijf een uitbreiding aangevraagd. Door de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving wordt er in de regio gecompenseerd door het extra aanleggen van natuur. Binnen dit project heb ik met de eigenaren van Poppink Reutum gezocht naar een passende compensatie. Hiermee krijgt de uitbreiding een spoedig vervolg.

Bekijk de website van Poppink Reutum

Uniek outdoorcentrum in Loozen

Jolke en Ellen zijn de eigenaren van het Expedition Outdoor; een prachtig bedrijf dat zich richt op het organiseren van activiteiten en evenementen. Toen ze enkele jaren geleden het idee hadden om nabij Landhoeve de Zwiese een activiteitencentrum te beginnen liepen ze tegen een warboel aan regels aan. Zo hadden de gronden een natuurbestemming en waren ze eigendom van Staatsbosbeheer. Het was al snel duidelijk dat het opzetten van een activiteitencentrum op de door hen gewenste plek niet zou lukken.

Boer Jan Timmerman, oorspronkelijke eigenaar van Landhoeve de Zwiese, had aan de andere kant van het landgoed nog een perceel grond liggen. Samen met Jolke en Ellen zijn er plannen gesmeed om outdoor activiteiten aan te bieden. Daarnaast is het terrein ook ingericht voor mindervaliden; er wordt een hoogteparcours aangelegd waarbij valide en mindervalide mensen gezamenlijk kunnen recreëren.

Vuurplaats

Op de locatie naast Landgoed De Zwiese maakt Expedition Outdoor onderdeel uit van een oud boerenerf, welke wordt gebruikt als camping, hotel en restaurant. Dit biedt de mogelijkheid om gezamenlijk arrangementen te bieden en activiteiten te organiseren. Middels streekeigen beplanting en met een bijzondere aandacht voor de te gebruiken materialen is het terrein ingericht. Het resultaat mag er zijn!

Binnen dit project mocht ik het hele project uitwerken: hoe komt het perceel eruit te zien? Waar moeten we rekening mee houden? Hoe passen de plannen binnen de kaders van de gemeente? Uiteindelijk zijn we samen tot een plan gekomen dat een natuurlijke en passende uitstraling heeft, verrommeling voorkomt en goed toegankelijk is. De gemeente Hardenberg was eveneens enthousiast over de plannen. Hierdoor kwam er snel goedkeuring, waarna de plannen konden worden gerealiseerd!

Bekijk de website van Expedition Outdoor

Drie moderne bedrijven op één erf aan de rand van de Daarlese Es

Aan de rand van de Daarlese Es heeft de familie Fokke een boerderij met melkvee. Daarnaast is er een transport- en broodverwerkingsbedrijf aanwezig. Een eindje verderop zit het bedrijf Floortje Daarle. Dit bedrijf is tevens in eigendom en verhandelt potgrond en andere bemestingsstoffen.

De familie Fokke heeft de wens om alles op één locatie te huisvesten waardoor zij efficiënter kan werken. Het landschap is prachtig en nog authentiek. De bolle es met de watertoren, de wegbeplanting en de bosstroken richting het kanaal maken het gebied hier uniek. Samen met de familie Fokke heb ik gezocht naar een mogelijkheid om Floortje Daarle te verplaatsen en om een een alternatieve plek te vinden voor de woning. Deze laatste kan namelijk niet blijven staan, want daarmee komt het varkensbedrijf van de buurman in de knel door de milieuwetgeving. Inmiddels is het plan afgerond en het geheel gelukt, waardoor er rond de es ruimte ontstaat om efficiënt te werken en prettig te wonen.

Nieuwe woning

Dit bedrijf is een prachtig voorbeeld van het uitvoeren van andere activiteiten naast de boerderij. De familie Fokke is erg betrokken bij de leefomgeving; de koeien worden in een uniek potstal gehouden, waardoor vaste mest ontstaat. Dit is goed voor de bodemvruchtbaarheid en de weidevogels. De kalveren blijven zeker totdat zij vier weken oud zijn bij de koeien. Het gehele dak ligt vol met zonnepanelen en er is een biokachel die alle woningen en bedrijfsgebouwen verwarmt.

De boerderij, de woonvertrekken en de bedrijven hebben dus een hechte relatie met elkaar. Tevens wordt op het bedrijf werk geboden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is er altijd gezellig; veel mensen zijn er aan het werk en de sfeer is uitstekend. De leefbaarheid van het platteland wordt hier écht versterkt.

Ook wordt er fors geïnvesteerd in het landschap: zo worden er worden zo’n 100 bomen aangeplant langs de weg en op de perceelgrenzen, het transportbedrijf wordt afgeschermd met singels, maar de voorzijde van het bedrijf blijft juist weer in zicht. Ook heeft de woning een landelijke uitstraling dat aansluit op de andere erven in het gebied.

Bekijk de website van Achteres-Transport