X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Naar een schone wereld, zonneweiden

Voor een opdrachtgever in Drenthe ben ik gevraagd om twee grote zonneweides (samen zo’n 20 ha) landschappelijk in te passen. Lastig als het om een vrij open gebied gaat en het rendement wordt bepaald door de zon. dé Erfontwikkelaar heeft gekozen om met een wilde bloemenrand het terrein in te passen. Het geheel is door mij  gevisualiseerd met moderne software. Dit is goed voor de biodiversiteit. De bij heeft het moeilijk. Door de alsmaar intensievere landbouw sterven er jaarlijks veel bijen. Deze insecten zijn daarentegen hard nodig om planten te bestuiven.

Met deze inpassing zal zo’n 20.000 m2 land ingezaaid worden met een bloemenmengsel. De plaatselijke bijenvereniging wordt gevraagd om bijenkasten te plaatsen. Nieuwe volken kunnen zich vestigen met het ruime aanbod van stuifmeel. Een leuke BIJkomstigheid is de honing.

met een bloemenrand worden de panelen ingepast in de omgeving

dé Erfontwikkelaar houdt zicht bezig met een veelzijdigheid aan projecten in het buitengebied. Naast erftransformaties als rood voor rood of herbestemming van agrarisch vastgoed werk ik ook aan gebiedsontwikkelingen. Heb je plannen in het buitengebied die je graag wil laten groeien? De koffie staat klaar.